Geschiedenis van Krommenhoeke

Krommenhoeke is te vinden ten noordoosten van Biggekerke,en vooral herkenbaar aan z’n “vliedberg”. Ook op deze berg zal ooit een kasteeltje hebben gestaan. Rondom de berg tekende zich in 1888 nog een brede sloot af. Krommenhoeke, met de kerk op een rond en kennelijk ommuurd kerkhof, op het Panorama van Walcheren uit circa 1550 De eerste vermelding van de naam Krommen- hoeke is in 1318. Het was,al enkele jaren eerder, een weliswaar kleine, maar toch zelf- standige parochie met een eigen kerk. Het kerkgebouw staat afgebeeld op het door Anton van Wijngaerde getekende Panorama van Walcheren van circa 1550.

krommenhoeke-geschiedenis

 

Van de lotgevallen van de kerk is heel weinig bekend, maar het is zeer waarschijnlijk dat ook dit gebouw ten slachtoffer viel aan de oorlogshandelingen in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Wederopbouw zal daar- na niet zijn overwogen, met als gevolg dat de meeste bewoners Krommenhoeke zullen hebben verlaten. Na de Reformatie werd het gebied van de parochie samengevoegd met dat van de moedergemeente Biggekerke. In de oude naamgeving werd nog wel aan de kerk herinnerd. Zo is er in de overloper van de westwaterring van 1585, een register als onder- deel van de polderadministratie, nog sprake van “den kercken block” in Krommenhoeke en van “de block daer de kercke van crommen- houcke in staet”. Toen stond er toch waar- schijnlijk niet meer dan een ruïne van de kerk.

De plattegrond van Krommenhoeke is op oude kaarten weinig uitgesproken. Midden achttiende eeuw valt een rond kerkhof te ontwaren aan de oostzijde van een noord- zuid lopende weg, met enige bebouwing aan de westzijde daarvan.Tot aan de naoorlogse herverkaveling maakte het (voormalige) kerk- hof deel uit van een opvallend complex van stookvormige percelen. De kerkruïne was nog een vrij lang leven beschoren, maar stortte uiteindelijk op 9 november 1800 in tijdens een orkaanachtige storm die ook een aantal molens op Walcheren deed bezwijken. Er is een uiterst simpel schetsje van de hand van Jacob Verheije van Citters bewaard gebleven van de situatie van (vlak) voor dat moment. Daarop doet de ruïne enigszins denken aan die van Hooge- lande voor de omvorming tot kapel in 1964- 1965. Sinds 1800 is er van de kerk van Krommenhoeke niets zichtbaars meer over. Het kerkhof was nog tot 1869 als zodanig in gebruik. Tot aan de naoorlogse herverkaveling herinnerde de veldnaam ’t Kerk’of” aan de de vroegere functie. Het terrein is tegenwoordig in gebruik als minicamping. Mogelijk is een deel van het vroegere kerkhof afgegraven.

krommenhoeke-geschiedenis-t

 

Krommenhoeke met de “vliedberg”

 

No accordion item found!